تبلیغات
سرزمین وفس

تشکیل دهستان وفس با ترکیب 30 روستا، مزرعه و مکان

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 8 اسفند 1388-08:18 ب.ظ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود(+):

دهستان وفس به مركزیت شهر كمیجان از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مركزی شهرستان كمیجان ایجاد می‌گردد.
1) وفس، 2) آبرنگ، 3) معدن گچ، 4) امامزاده شاهزاده حسین، 5) تكیه، 6) غار
7) امامزاده حاج رضوان، 8) فضل‌آباد، 9) احمدآباد، 10) فتح‌آباد، 11) ذادق‌آباد، 12) خمارباغی
13) دامداری خسرو، 14) دامداری جعفر، 15) منابع آب، 16) قازوق، 17) فریس‌آباد، 18)سیدآباد
19) زیدآباد، 20) بلاغ رضا، 21) ولازجرد، 22) فیض‌آباد، 23) استهری، 24) آمره
25) یوسف كهریز، 26) چهره قان، 27) عودآغاج، 28) میدانك، 29) فرك و 30) چالمیان.

توضیح: فکر میکنم منظور از "امامزاده شاهزاده حسین" همان "امامزاده حاج رضوان" باشد و این دو مکان اشاره به همان امامزاده وفس دارند. منظور از "غار" نیز احتمالا همان غار وفس در سمت شمالغربی وفس است که بر روی نقشه های 1:250000 مکان آن مشخص شده است.

یادداشت: خوشحالم از اینکه نام وفس دوباره به این منطقه بازگشت و هرچند استحقاق وفس و وفسی ها خیلی بیشتر از دهستان است ولی در همین حد نیز مایه دلگرمی است. این اتفاق در کنار طرح در حال اجرای انتقال گاز و همچنین موضوع توسعه گردشگری در وفس، آینده ی امیدبخشی را برای این منطقه ی باستانی رقم می زند که امیدوارم با تلاش و کوشش همه ی وفسی ها و سایر مسئولین شهرستان، این آینده ی امیدبخش هر چه زودتر سر برسد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تشکیل شهرستان فراهان و ارتقاء خنجین به بخش

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 8 اسفند 1388-08:15 ب.ظ

1/12/1388                                              شماره 236734/ت43900هـ 
     
وزارت كشور
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان مركزی انجام می‌شود:

         1ـ روستاها، مزارع و مكانهای سمقاور، چالمیان، فرك، میدانك، عودآغاج و روشنایی از دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مركزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         2ـ روستاها، مزارع و مكانهای چهره قان، آمره، ولازجرد، استهری و فریس‌آباد از دهستان خسروبیك بخش میلادجرد شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به‌دهستان اسفندان بخش مركزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         3ـ دهستان وفس به مركزیت شهر كمیجان از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مركزی شهرستان كمیجان ایجاد می‌گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسین، تكیه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل‌آباد، احمدآباد، فتح‌آباد، ذادق‌آباد، خمارباغی، دامداری خسرو، دامداری جعفر، منابع آب، قازوق، فریس‌آباد، سیدآباد، زیدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فیض‌آباد، استهری، آمره، یوسف كهریز، چهره قان، عودآغاج، میدانك، فرك و چالمیان.

         4ـ روستاها، مزارع و مكانهای و سمق، هفتیان، كوره، قره‌جاقیه و قوشه‌خانی از دهستان رودبار بخش مركزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان الحاق می‌گردد.

         5 ـ دهستان خنجین از توابع بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         6 ـ روستاها، مزارع و مكانهای عباس‌آباد، شیرین ‌آباد و امیرآباد از دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشك بخش فراهان همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         7ـ روستاها، مزارع و مكانهای ونك هفته خانك، ضیاءآباد و زنجیران از دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع ومطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشك بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         8 ـ دهستان تلخ آب به مركزیت روستای تلخ آب از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش فراهان شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.
ونك، هفته خانك، كهه، هارون آباد، ضیاء آباد، صفربلاغی، امامزاده عبدالله، زنجیران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تكنه، مجتمع موتور آبهای تلخ آب، مجتمع دامداریهای تلخ آب، عباس‌آباد، امیرآباد و شیرین آباد.

         9ـ روستاها، مزارع و مكانهای خورچه و محسن‌آباد از دهستان گركان بخش مركزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         10ـ روستاها، مزارع و مكانهای زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گركان بخش مركزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان كوه‌پناه بخش مركزی شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         11ـ روستاها، مزارع و مكانهای نوده و نجف‌آباد از دهستان سیاوشان بخش مركزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         12ـ روستاها، مزارع و مكانهای مصلح‌آباد، كمال‌آباد بالا، كمال‌آباد پایین، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد میقان بخش مركزی شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         13ـ روستاها، مزارع و مكانهای خوشدون و شمس‌آباد از دهستان داودآباد بخش مركزی شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         14ـ دهستان حاجی‌آباد به مركزیت روستای حاجی‌آباد از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مركزی شهرستان اراك ایجاد می‌گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ایستگاه آزمایش آونگان، مزرع بلندا، بغدادی، مزرعه بیشه، پادگان مالك اشتر، تپه زرده، چقا، حاجی‌آباد، حسین‌آباد بغدادی، رسول‌آباد سنگ‌بری مالكا، شهرجرد، شهرك دانشگاه آزاد، شركت تولید برق باختر، مزرعه شبیه خون، فرودگاه امام خمینی، قنات آقاكوچك، مزرعه كنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفی.

         15ـ بخش ساروق به مركزیت روستای ساروق از شهرستان اراك منتزع و به شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         16ـ بخش خنجین به مركزیت روستای خنجین از تركیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب در تابعیت شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.

         17ـ بخش معصومیه به مركزی روستای كارچان از تركیب دهستانهای مشك‌آباد و معصومیه در تابعیت شهرستان اراك ایجاد می‌گردد.

         18ـ روستای كارچان مركز بخش معصومیه شهرستان اراك به شهر تبدیل و به عنوان شهر كارچان شناخته می‌شود.

         19ـ شهرستان فراهان در تابعیت استان مركزی از تركیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
         1ـ بخش مركزی به مركزیت شهر فرمهین شامل دهستانهای فرمهین، فشك و كوه‌پناه.
         2ـ بخش خنجین به مركزیت روستای خنجین از تركیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب.
         3ـ بخش ساروق به مركزیت روستای ساروق از تركیب دهستانهای مشهدالكوبه و ساروق.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بحث داغ: جداشدن خنجین از کمیجان

نویسنده :مهدی
تاریخ:یکشنبه 25 بهمن 1388-09:51 ق.ظ

فراهان شهرستان می شود؛ کمیجانی ها به جدایی خنجین اعتراض کردند.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از عطر یاس، این مسئله در حالی اخیرا در هیات دولت مطرح شده است که نماینده ارشد استان پیشاپیش از آن استقبال کرده بود.

شعبانی فرد در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید کیسه های سیمانی در فرمهین گفته بود: برخی افراد با مخالفت غیراصولی خود با ارتقای بخش فرمهین به شهرستان گمان می کنند که ضرری متوجه تفرش و آشتیان می شود در حالی که با انجام این مهم نه تنها ضرری به این دو شهرستان وارد نخواهد شد، بلکه از نظر اعتباری نیز تفرش و آشتیان از منافع بیشتری در ردیف های بودجه ای برخوردار می شوند که این موضوع در ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم این شهرها موثر است.

اما برخلاف پیش بینی های استاندار مرکزی، این مردم آشتیان و تفرش نبودند که معترض شدند بلکه این بار مردم کمیجان بودند که در اعتراض خود، خواهان جدایی کمیجان از استان مرکزی شدند....

 
پی نوشت: توصیه میکنم نظرات این خبر را در سایت منبع مطالعه بفرمائید چرا که مطالب جالبی از سوی خوانندگان مطرح شده است. یکی از نظردهندگان با نام "حیدر محمدی" مطالبی در مورد وقایع شهرستان شدن کمیجان نگاشته است که قسمت هایی از آن در اینجا نقل می شود:

" ... در ضمن این کمیجانی ها... چرا اون موقع که با زور و دوز و کلک و دروغ و از این برنامه ها به شهرستان ارتقا داده شدند چنین حرفهایی نمی زدند... طبق قانون بیان نگاه کنن ببینن اون موقع چقدر جمعیت داشتند آیا واقعاً خداوکیلی استحقاقش رو داشتن یا نه. ما هنوز یادمون نرفته زمانی که می خواستن شهرستان بشن چه بلایی سر مردم آوردند. از طرف همه روستاها طومار نوشتند و از زبان آنها چیزهایی گفتند که هیچ واقعیتی نداشت. الان هم از طرف مردم شریف خنجین این کار را کرده اند در حالیکه شما اگر از 9/99 درصد خنجینی ها بپرسی، با شهرستان کمیجان مخالف هستند و الحاق به شهرستان عالم پرور فراهان را با جان و دل قبول می کنند. به نظر شما چرا اینگونه است؟

چند درصد روستاهای کمیجان از عملکرد مسئولین شهرستان راضی اند؟ بد نیست شما هم بروید یک نظر سنجی در منطقه داشته باشید و در ضمن علت مخالفتشان را هم بپرسید. ... نتیجه نظرسنجی تان این خواهد بود که ۹۹ درصد مردم ناراضی اند و علت آن هم بی عدالتی، بی توجهی به مسائل و مشکلات مردم است. من نمی دانم چرا باید همه چیز در کمیجان مستقر شود و دیگر روستاها از هر نعمتی که انقلاب اسلامی به این مملکت عطا کرده بی بهره باشند. 

سوال من از کمیجانی ها این است که آیا مرکزیت بخش با روستای باستانی وفس نبود چرا …. خودشان خوب می دانند نیاز به گفتن ندارد. سوال من از مسئولین شهرستانی کمیجان این است که شما چه کارهایی برای مردم منطقه خنجین کرده اید؟ شما را به خدا راستش را بگویید چه کار مثبتی برای مردم کرده اید که در این وضعیت بخواهند از شما حمایت کنند؟ بخدا قسم مردم خنجین که سهل است همه مردم کمیجان حق دارند از شهرستان کمیجان جدا شوند و به شهرستانهای دیگر ملحق شوند."
 

متن کامل خبر


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نامه مردم خنجین به آقای فخرالاسلام

نویسنده :مهدی
تاریخ:یکشنبه 25 بهمن 1388-09:06 ق.ظ

نمایی از هفته نامهآقای فخر الاسلام!!!؟؟؟ «به کجا چنین شتابان؟» (+)
 در پی مطرح شدن ارتقاء دهستان خنجین به بخش، متاسفانه در هفته نامه تحت نظر شما مطالبی شبهه انگیز و تفرقه افکنانه چاپ و سعی شده با مظلوم نمایی، حقایق امر از دید خوانندگان محترم نادیده گرفته شود. 

مردم عزیز منطقه خنجین فراموش نخواهند کرد که در سال 1360 از زمان الحاق بلوک خنجین به بخش وفس (کمیجان) قوی ترین سپاه و جهاد سازندگی در خنجین حضور داشته و از نظر اقتصادی و کشاورزی غنی ترین و بی نیازترین منطقه بوده است؛ اما در طول 28 سال پس از الحاق بلوک خنجین به آن بخش، منطقه خنجین  در تصمیم گیری های مسئولان منطقه کمیجان در حاشیه بوده و با بی مهری های آنان مواجه بوده است.

این حقایق بر همگان روشن است که شما با فرافکنی و تخریب برخی چهره های سیاسی به دنبال منافع شخصی خود بوده و در پی کسب امتیاز از مسئولان ارشد نظام هستید. همچنین نیک می دانید در نگارش آن مقاله اهداف شخصی خود را با ابزار قرار دادن موضوعات منطقه دنبال می کنید ...این حقیقت روشن می شود که شما منطقه خنجین را نردبان ترقی خود می دانید !!! 

خوانندگان محترم می دانند که دهستان خنجین با قدمت بسیار طولانی و سوابق درخشان بیش از 20 سال است که به دنبال ارتقاء بوده و در این راستا خواسته های خود را به اشکال گوناگون به سمع نظر مسئولان محترم استان و کشور رسانده است؛ اما در آن هفته نامه به هیچ یک از خواسته های به حق اهالی منطقه اشاره نشده است. از جمله اینکه در شرایط کنونی، ارتباط با مراکز اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همه جا در اولویت قرار داشته است که اهالی خنجین از گذشته های دور این ارتباط را با اراک و فراهان و ... برقرار نموده و تغییر این جهت را مخالف با منافع خودشان می دانند.

اما در هفته نامه شماره 314 بار دیگر شما سعی نموده اید با چاپ مطالب تصنعی، ارتقاء بخش فراهان را منطقی قلمداد کنید؛ اما ارتقاء و انتزاع دهستان خنجین را به ضرر شهرستان کمیجان دانسته اید و با چاپ مطالب غیر واقع و تفرقه انگیز تلاش کرده اید افکار عمومی را تحت تأثیر خواسته خود قرار دهید. در اینجا این سوال برای خوانندگان مطرح می شود چگونه با انتزاع بخش [وفس] کمیجان از شهرستان اراک و با  ارتقاء آن موجب فروپاشی شهرستان اراک نشد ؟؟؟ ولی اکنون با ارتقاء یک دهستان، شهرستان کمیجان دچار مشکل می شود ؟؟؟

آقای فخر الاسلام !!! عدم مقبولیت شما با ناکامی در انتخابات گذشته بر همگان آشکار شده و اکنون شما با چاپ غیر کارشناسی و از قول افراد غیر مسئول به دنبال کسب مقبولیت هستید و سوال دیگر اینکه: چرا بر اساس قانون مطبوعات عین تکذیبیه آقای حافظی کمال، رئیس شورای اسلامی شهرستان کمیجان را چاپ نکردید ؟؟؟

آقای فخر الاسلام ؟؟؟ به جای ورود به این موضوعات در ایجاد اختلاف بین مردم شریف کمیجان، خنجین، فراهان و ...، بهتر است به کشور شیخ نشین امارات دبی برگردید و اهداف خود را در آنجا بجویید و دفتر خاطرات خود را کامل کنید و کار مردم را به خودشان و کارشناسان مسئول واگذار کنید !!! چرا که آنان به مصالح و امور خود آگاهتر می باشند.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نامه جدایی طلبی کمیجانی ها از استان مرکزی

نویسنده :مهدی
تاریخ:جمعه 23 بهمن 1388-11:48 ق.ظ

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ گروه اطلاع رسانی نصر ، جمعی از مردم کمیجان طی نامه ای خواستار الحاق این شهرستان به همدان شده اند. در این وبلاگ می خوانیم:

ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه در استان مرکزی هر از چند گاهی به خاطر حرکت های سیاسی و نبود ثبات تقسیمات کشوری و وجود بحث های مکرر الحاق ها و انتزاع های مکرر آرامش فکری مردم شهرستان کمیجان با وجود محرومیت های زیاد مکرراًبه هم می خورد در صورت انتزاع دهستان خنجین و روستاهای تابعه از این شهرستان در خواست انتزاع کلی این شهرستان و الحاق به استان همدان را داریم تا بلکه از این طریق آرامش نسبی به شهرستان سایه افکنده وبا اطمینان بیشتر و بدون دغدغه فکری به رشد و بالندگی شهرستان بیاندیشیم.لذا خواهشمندیم در خصوص پیگیری این موضوع اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شهرستان شدن فرمهین و مشکلات کمیجان

نویسنده :مهدی
تاریخ:جمعه 23 بهمن 1388-11:27 ق.ظ

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از عطر یاس، برخی افراد با مخالفت‌های غیراصولی خود با ارتقای بخش فرمهین به شهرستان، گمان می‌کنند که ضرری متوجه تفرش و آشتیان می‌شود، در حالیکه با انجام این مهم نه تنها ضرری به این دو شهرستان وارد نخواهد شد بلکه از نظر اعتباری نیز تفرش و آشتیان از منافع بیشتری در ردیف‌های بودجه‌ای برخوردار می‌شوند که این موضوع در ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم این شهرها موثر است.

استاندار مرکزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید کیسه های سیمانی در فرمهین، در حالی این سخنان را به زبان آورد که ارتقای فرمهین به شهرستان، موافقان و مخالفان بسیاری را داشته و دارد.
 
بسیاری معتقدند با شهرستان شدن فرمهین، تفرش و کمیجان تحت تاثیر قرار گرفته و جغرافیای این شهرستان‌ها دچار تغییر می‌شود چرا که در زمان ارتقای کمیجان، تعدادی از روستاهای بخش فرمهین به شهرستان کمیجان الحاق شد و حال که بحث شهرستان شدن فرمهین مطرح شده، همان روستاهای تفکیک شده به این بخش باز می گردد. از سوی دیگر فرمهین مهمترین بخش تفرش است و بی‌گمان جدایی فرمهین از تفرش، با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده است.
 
باید گفت در دوره اول فعالیت دولت عدالت محور، کمیجان و خنداب نیز ارتقا یافتند اما به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، این ارتقا تنها جنبه تشریفاتی داشته و در حد نصب یک تابلوی فرمانداری باقی مانده است. چرا که هیچ یک از ادارات و سازمان‌ها، تمایلی به استقرار اداره متبوع خود در شهرستان‌های جدیدالتاسیس ندارند البته بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این امر همواره مورد اعتراض اهالی شهرستان‌های مذکور بوده است.
 
سخنان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کمیجان:
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کمیجان در رابطه با مشکلات کمیجان و خنداب اظهار داشت: عدم استقرار ادارات و بانک ها در خنداب و کمیجان از جمله مشکلاتی است که قبل از شهرستان شدن این دو بخش مطرح بوده و در حال حاضر نیز شهرستان های مذکور با این مشکل مواجهند.
 
وی افزود: مدیران کل برخی ادارات و سازمان ها مدعی وجود اداره متبوع خود در شهرستان‌های خنداب و کمیجان می‌باشند غافل از اینکه در این شهرستان‌ها تنها یک نمایندگی از ادارات کل وجود دارد که چارت آنها کامل نبوده و تنها هفته‌ای دو روز آن هم در یک اتاق استیجاری فعالیت می‌کنند.
 
"مجید کلوانی" در ادامه گفت: حتی اعتبارات شهرستان‌های مذکور در مقایسه با زمانی که بخش وفس بوده، هیچ تغییری نکرده است. همچنین از نظر نیروی انسانی و مدیریتی نیز هیچگونه تفاوتی در شرایط فعلی شهرستان های مذکور ایجاد نشده است. به عنوان مثال مدیر یکی از ادارات بخش خنداب، بعد از شهرستان شدن این بخش، باز هم مدیر همان مجموعه است و هیچگونه ارتقای مدیریتی در منطقه صورت نگرفته است.
 
وی تصریح کرد: دو مسئله به عنوان دفاع کاذب، همواره از سوی مدیران ارشد استان در پاسخ به انتقاد از مشکلات منطقه خنداب و کمیجان و عدم استقرار ادارات و سازمان ها در این شهرستان ها مطرح است؛ یکی مسئله سرانه جمعیت بوده که کم بودن جمعیت منطقه کمیجان و خنداب به عنوان یک بهانه برای عدم استقرار ادارات و بانک ها عنوان می شود و دیگر اینکه مسئله اصل 44 و خصوصی سازی ادارات و برخی سازمان ها است که مسئولان معتقدند علت اصلی عدم استقرار ادارات در شهرستان های مذکور، خصوصی شدن آنهاست.
 
کلوانی ادامه داد: سوال ما این است که اگر سرانه جمیعت مطرح است چرا در شهرهایی مثل آشتیان، تفرش و دلیجان با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر، همه ادارات و بانک ها مستقرند در حالی که خنداب بعد از اراک، ساوه، خمین و شازند از جمعیت بیشتری نسبت به شهرستان های دیگر برخوردار است ولی فاقد امکانات لازم می باشد.
 
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کمیجان خاطرنشان ساخت: احداث ساختمان فنی و حرفه ای در کمیجان، جزء مصوبات سفر اول هیات دولت بوده است که از نظر پیشرفت فیزیکی، 70 درصد آن باقی مانده است. همچنین احداث جاده ای که از اتوبان ساوه به کمیجان وصل می شود نیز جز همین مصوبات بوده که تاکنون هیچگونه اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است.
 
وی افزود: ارتقای منطقه وفس ـ شرا نیز از جمله مصوبات سفر اول دولت به کمیجان بوده که اقدامی در خصوص این پروژه نیز انجام نگرفته و حتی بعد از شهرستان شدن کمیجان که تقریبا ۵ سال از عمر فرمانداری آن می گذرد، جاده های مواصلاتی آن هیچگونه تغییری نکرده است.
 
وی گفت: شهرستان کمیجان حتی از نظر وضعیت بهداشت نیز هیچگونه تغییری نکرده، تنها یک بیمارستان در آن وجود دارد که آن هم توسط یک خیر احداث شد که نه تنها توسط مسئولان تجهیز نشد بلکه فاقد امکانات اولیه بهداشتی نیز می باشد.
 
کلوانی ادامه داد: پرسنل فرمانداری و بخشداری مرکزی کمیجان، جمعا کمتر از 15 نفر می‌باشند که هر یک، سه یا چهار پست را همزمان با هم اداره می کنند. به عنوان مثال رئیس دفتر فرماندار کمیجان علاوه بر مسئولیت خود که بسیار مهم است، دبیر شورای آرد و نان و دبیر شورای اداری منطقه نیز می‌باشد و یا اینکه کارشناس امور عمرانی فرمانداری کمیجان، کارشناس نظارت بر امور عمرانی روستاها، دبیرکمیته ماده 99 روستایی و حتی دبیر کمیته برنامه ریزی و تملک دارایی های سرمایه‌ای شهرستان نیز می باشد که این مسئله علاوه بر کاهش کیفیت فعالیت و عملکرد هر حوزه منجر می‌شود که از پیگیری اقدامات مهم و موثر دیگر منطقه غافل شوند. چرا که به جرات می‌توان گفت در منطقه کمیجان، فردی مسئولیت پیگیری جذب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منطقه را عهده‌دار نشده است.
 
کلوانی گفت: حال با وجود شرایط کنونی شهرستان های کمیجان و خنداب، اگر شهرستان شدن فراهان نیز منجر به کاهش مشکلات رفاهی نشود و عواملی از قبیل بیکاری، اعتیاد، رکود صنایع و … را مرتفع نسازد و تنها موسوم به فرمانداری باشد، هیچ تاثیری در برنخواهد داشت.
 
وی با اشاره به کمبود اعتبارات شهرستان‌های خنداب و کمیجان گفت: مناقصه‌های کمیجان و خنداب همیشه از شهرستان‌های دیگر استان کمتر است. همچنین اعتبارات شهرستان های مذکور براساس معادلات سیاسی و نفوذ برخی مدیران صورت می گیرد که چندان رضایت بخش نیست.
 
سخنان سخنگوی شورای اسلامی بخش فرمهین:
اما در این میان، سخنگوی شورای اسلامی فرمهین ضمن تاکید بر این موضوع که فرمهین آمادگی لازم را برای شهرستان شدن دارد، گفت: فرمهین دارای بخشداری با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن می‌باشد. همچنین استقرار اکثر ادارات در آن و نیز نزدیکی به مرکز استان از جمله معیارهایی است که شهرستان شدن فرمهین را تایید می کند.
 
وی افزود: استقرار بزرگترین کارخانجات گونی بافی خاورمیانه در شهرک صنعتی فراهان و نیز وجود دو دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور در فرمهین نیز گواه این امر است که این بخش آمادگی لازم را برای شهرستان شدن دارد.
 
"محسن فرمهینی" با اشاره به شاخص جمعیت در فرمهین اظهار داشت: مسئله کم بودن جمعیت فرمهین بهانه‌ای است که از سوی برخی مدیران در خصوص شهرستان شدن آن مطرح است. اما باید گفت بیش از 30 سال است که مسئله شهرستان شدن فرمهین مطرح بوده و از سویی دیگر، جمعیت فرمهین در 50 سال گذشته حدود 80 هزار نفر بوده چرا که حدود 360 روستا به مرکزیت فرمهین وجود داشته است اما بعد از انقلاب به خاطر برخی مسائل سیاسی، قریب به 30 روستای منطقه به تفرش، آشتیان، اراک و کمیجان ملحق شد و تعداد روستاهای فرمهین به 52 روستا رسید و جمعیت این بخش کاهش یافت.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت بخش فراهان 32 هزار نفر است که شهر فرمهین، خود دارای 5 هزار نفر جمعیت بوده و حدود 4 هزار نفر دانشجو و پرسنل شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی آن در حال تردد در منطقه هستند، بنابراین می توان گفت که از نظر شاخص جمعیت، فرمهین دارای ملاک های لازم می باشد.
 
عضو شورای شهر فرمهین در ادامه افزود: در طول سال‌های گذشته، بارها اهالی منطقه فراهان طی مکاتباتی به دفتر رهبری، ریاست جمهوری، وزارت کشور و سایر مسئولان ارشد کشوری و استانی، درخواست خود را مبنی بر شهرستان شدن فرمهین اظهار داشته اند ولی این خواسته بارها به بهانه عدم برخورداری از ملاک های لازم، رد شد تا اینکه در سال جاری با تلاش استاندار مرکزی، نماینده فرمهین و نیز امام جمعه این شهر، طرح شهرستان شدن فرمهین به وزارت کشور ارائه شد.
 
وی خاطرنشان ساخت: در نامه‌ای که از سوی مسئولان و اهالی منطقه فراهان به وزارت کشور ارائه شده، مسئله ارتقای فرمهین به شهرستان با برگرداندن همه روستاهایی که مربوط به فراهان قدیم بوده از جمله داودآباد، ساروق، خنجین، فارسیجان، سربند، سفیدآب، شهرآب، ضیاء آباد، مصلح آباد، ونک، هفته خانک، دارستان، نجف آباد و … به استناد پسوند فراهانی که شهرت اهالی روستاهای مذکور می باشد، درخواست شده است. چرا که موطن اصلی اهالی این روستاها، فراهان است.
 
فرمهینی گفت: به هر حال فرمهین ضمن برخورداری از ادارات مستقل و بسیاری امکانات دیگر، آمادگی شهرستان شدن را دارد زیرا دیگر نیازی به تشکیل چارت سازمانی ندارد و با این اقدام می تواند بودجه‌ای مستقل به خود اختصاص دهد.
 
و اما نتیجه‌گیری خبرنگار:
اگرچه بنابر اعتقاد برخی مسئولان استان و مدیران منطقه فراهان، ارتقای بخش فراهان به شهرستان، امری معقول و ضروری باشد ولی طبق سوابق ارتقای سایر شهرستان های استان، مسئله ارتقاء، چندان هم موجب افزایش سطح رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مناطق نشده است. چرا که با وجود شهرستان شدن برخی بخش های استان نه تنها تمرکززدایی صورت نگرفته بلکه باز هم بسیاری از معاملات، اقدامات اداری و… در مرکزیت استان به انجام می‌رسد و اینگونه به نظر می‌رسد که ارتقای بخش‌ها به شهرستان تنها در حد یک تابلوی فرمانداری بوده و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است.
 
منبع: پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگشت دوباره بخش به روستای وفس

نویسنده :مهدی
تاریخ:جمعه 20 دی 1387-12:57 ق.ظ

رئیس شورای اسلامی روستای وفس خواستار شد

برگشت دوباره بخش به روستای وفس

 

فراهان –خبرگزاری ایسکانیوز: رئیس شورای اسلامی روستای وفس گفت:وفس در حدود هشتاد سال به عنوان بخش شناخته می شده ولی در سالهای اخیر بخش را از وفس گرفتند و ما خواستار برگشت دوباره بخش به وفس هستیم.
به گزارش ایسکانیوز از منطقه فراهان :عباس رضا دارابی ،گفت: وفس بزرگترین روستای استان مرکزی و در فاصله 20 کیلومتری کمیجان واقع شده و بزرگترین تولید کننده سیب و گردو در استان است .
وی افزود: وفس مظلومترین مردم را دارد ولی با این حال هیج گونه توجهی به وفس نمی شود مخصوصاْ جهاد کشاورزی که مردم با توجه به شغل خود نیاز مبرم به کمک های این سازمان دارند ولی متاسفانه کمک های لازم از طرف جهاد کشاورزی به مردم خیلی کم و محدود است
وی با اشاره به بی توجهی مسئولین به روستای وفس تصریح کرد : کم کاری های مسئولین باعث شده که روستای وفس از هر نظرعقب بماند و مردم از این روستا کوچ کنند و باعث کاهش جمعیت در این منطقه شود .
دارابی در ادامه خاطر نشان کرد: وفس قریب به 80 سال به عنوان بخش شناخته می شده ولی در سال های اخیر اسم بخش از وفس حذف شد و ما دوباره خواستار برگشت بخش هستیم و چرا بخش را از وفس گرفتند و به جایی دیگر دادند مگر می شود قانوناْ اسم کسی را عوض کرد که اسم وفس را عوض کردند و یا اسم بخش برای وفس ضرر و مشکل برای کسی داشت.
رئیس شورای اسلامی روستای وفس در رابطه با مشکلات گفت: وفس مشکل زیاد دارد ولی مشکل اساسی وفس برگشت دوباره بخشداری به وفس است و همچنین گاز رسانی به وفس هم از جمله خواسته ها و مشکلات اساسی مردم وفس است.
دارابی در پایان خاطر نشان کرد: اگر احمدی نژاد نبود وفس به کلی تخریب می شد و اظهار امید واری کرد که احمدی نژاد از لطف بی کرانه خود مردم وفس را محروم نسازد.نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نامه به رئیس جمهور

نویسنده :مهدی
تاریخ:سه شنبه 7 شهریور 1385-08:08 ق.ظ

در پست 83 وبلاگ روستای وفس، متن دو نامه‏ای را که همشهریان وفسی در رابطه با مشکلات فعلی وفس برای سایت اینترنتی ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری در تهران ارسال کرده بودند، قرار داده شد. یکی از این نامه‏ها، توسط آقای نظری تهیه و ارسال شده بود. هفته‏ی گذشته، آقای نظری به بنده اعلام کردند که نامه‏ای را از سایت ریاست جمهوری دریافت کرده‏اند با این مضمون که نامه ی شما با شماره‏ی فلان و تاریخ فلان در حال پیگیری است و در آینده نزدیک نتایج حاصله به اطلاع شما خواهد رسید.

 

هفته‏ی گذشته نیز که در وفس بودم، آقای عباس وفسی، مسئول شیلات کمیجان که یکی از اعضا گروه استقبال از رئیس جمهور در جریان سفر ایشان به شهرستان کمیجان بود، نامه‏ای را که خود تهیه کرده بودند و در هنگام حضور رئیس جمهور در شهرستان به هیئت همراه ایشان داده بودند، به بنده تحویل دادند و خواستند که برای اطلاع همشهریان وفسی، متن این نامه در اینترنت قرار بگیرد. متن این نامه در ادامه خواهد آمد. لازم بذکر است که جواب موقتی از طرف دفتر ریاست جمهوری برای آقای وفسی ارسال شده است، در این نامه گفته شده است که « نامه‏ی شما به شماره‏ی فلان و تاریخ فلان در حال پیگیری می‏باشد».

 

متن نامه‏ی آقای عباس وفسی

(این نامه در 4 ورق A4 در مورخه 27/02/1385 تهیه شده است.)

 

بسمه تعالی

محضر مبارک دکتر احمدی نژاد - رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ناگفته های مسئولین استان مرکزی به جناب عالی در مورد وفس

سلام علیکم

شعار عدالتی را که جناب عالی در قرن 21 وانفسا سر لوحه حکومت خود قرار داده اید و ما هم آرزوی این موفقیت بهروز را از خداوند منان داریم شعار امام اولین شیعیان علی(ع) است که هم در شعار و هم در عمل آخر الامر فرق مبارکش فدای این شعار گردید، همه عالم و آدم دانستند که علی مرد عمل شعار شعور است عاقبت نیز فزت برب کعبه را سرود. در زمان حکومتش جهت تحقق عدالتش به مثالی بسنده نموده، عرایضم را به استحضار می رسانم.

در حکومت علی(ع) دو مادر مدعی صاحب فرزندی شدند این قضاوت به پیشگاه مولا علی(ع) رسید، مولا امر فرمودند:

که شمشیر بیاورید مادر واقعی پرسید برای چی؟ علی(ع) فرمود برای دو نصف نمودن کودک که مادر واقعی فرمود من گذشت نمودم کودک را به اولی بدهید که مولا امر فرمود کودک مال توست چرا که مادر واقعی احساس خطر و دلسوزی می نماید.

آری، خود از این قصه بخوانید حدیث مفصل را.

سخنم را با شما از دیار وفس می گویم. قلم ناتوان و بیان عاجز است، درد است، می سوزم، طبیب درد کیست؟ کسی که مدعی عدالت است. آقای رئیس جمهور بنا به شواهد تاریخ، وفس در قرن دوم تاسیس و بنا گردید، در تاریخ دستخوش تغییرات و تحولات چشم گیر بوده است.(کتاب وفس در گذر زمان، گرچه ناقص ... ولی جهت اطلاع و بررسی منبع خوبی است که پیوست این نامه تقدیم حضورتان می گردد).

 

وفس

تحولات جمعیتی وفس

در کتاب تاریخ نزهه القلوب آمده است که وفس از قراء معظم است. نشاندهنده‏ی جمعیت زیاد آن در قرن دهم در کشتار مردم وفس بیش از شش هزار نفر کشته و پنج هزار نفر اسیر و گروهی نیز متواری، مخفی و آواره شده اند که شاخص جمعیتی بیش از 15 هزار نفر نشان می دهد. فرهنگ معین و دهخدا نیز آمار 4200 نفر را نشان می دهند و در فقه اللغه آمار 5 تا 6 هزار نفر ثبت گردیده و آقای م.مقدم در مجله ایران کوده، آمار 4500 نفر را بیان کرده مخصوصا در دوره های اخیر از دهه های سی و چهل به این طرف رشد جمعیت بسیار کند و کاهش نشان می دهد. که دلیل بارز آن افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است در دهه چهل و پنجاه قبل از انقلاب مقدس اسلامی بیش از 400 الی 600 خانوار از جمعیت وفس در مناطق مختلف تهران، قم، اراک، کرمان و همدان ساکن شده اند و از آغاز انقلاب اسلامی مهاجرت انفجاری بوده است بطوری که بیش از 80 درصد جمعیت روستایی وفس به شهرهای قم، اراک و کرمان مهاجرت کرده اند و اکنون می توان با کمال جرات مدعی شد که بیشتر از چند برابر جمعیت فعلی ساکن در روستا در شهرهای فوق الذکر زندگی می کنند جمعیت فعلی روستا شاخص کمتر از 4000 نفر جمعیت را نشان می دهد که اکثر افراد از سالمندان و افراد بی بضاعت که توان مهاجرت ندارند در روستا باقی مانده اند که این هشداری بسیار تکان دهنده برای دست اندرکاران و برنامه ریزان برنامه های اقتصادی و اجتماعی درازمدت کشور است که در برنامه های خود این مسائل را مدنظر داشته باشند. علل مهاجرت انفجاری این روستائیان به حاشیه شهرها و افزود بر مشکلات خود و معضلات شهری دلایلی بسیار دارد که عمدتا نیاز به بحث کارشناسی دقیق و حساب شده دارد اما چند دلیل را به طور خلاصه یادآور می شوم، باشد که راه گشای دلسوزان و دست اندرکاران قرار گیرد بی توجهی نظام داران طاغوتی در سالهای پیش از انقلاب اسلامی مخصوصا در اواخر حکومتشان به این بخش از کشور دلایل متعدد داشته است.

نبودن کار و موقعیت ایجاد شغل برای جمعیت ساکن در روستا بعد از شکوفائی نظام صنعتی در جهان و ایران، نبودن امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و درمانی و آموزشی، مهاجرت روحانیون و علما بلندپایه و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کار کشته و ماهر، بی رونق شدن محصولات کشاورزی، آفت زدگی سردرختی، کمبود شدید آبهای زیرزمینی که به خشک شدن بسیاری از درختان و از کیفیت افتادن میوه ها گردیده، درهم ریخته شدن سنت ها و اصالت های اجتماعی به دلیل مهاجرت های بی رویه صاحبان بضاعت و سرمایه داران، کم شدن تدریجی دام ها به علت فروش و انتقال پول آنها به شهرها از عمده ترین دلایل می باشد.

ترس آن است که روزگاری این دیار که دارای 23000 هکتار زمین و یکی از مهمترین قطب دامی که دارای 35000 راس گوسفند و بالغ بر 700 هکتار باغ و دارای 11 حلقه قنات که بالای 30 الی 35 اینچ آب دارد.

سالانه تولید مقادیر زیادی گردو که درآمدی بالای میلیاردها تومان عایدات را دارا می باشد. تولید بیش از 500 تن از انواع میوه را دارا می باشد. دارای 700 عدد کندوی زنبور عسل با سالانه بیش از 7 تن عسل، دارای بیش از 500 دستگاه دارقالی بافی از نوع ابریشم، کرک و ... می باشد. در مراتع آن بهترین گیاهان پزشکی که هر مثقال آن در بازار بیش از چندین هزار تومان خرید و فروش می شود.

یکی از بهترین و مهمترین جایگاه تفریحی و تفرجی مردم استان مرکزی و کمیجان و روستاهای اطراف یعنی جمعیت 70 هزار نفری آن که اکنون گویا سازمان محترم ایرانگردی و جهانگردی برنامه ای را در دست دارد که آثار تاریخی و ملی آن را ثبت نماید. برج موجود در روستا با قدمت 1000 ساله که تا کنون پابرجا مانده است این سرمایه های خدادادی استعدادهای طبیعی و امکانات فراوان از زمین ها و باغ های میوه، یا صاحبان خود را از کف داده اند یا کهولت سن صاحبان آنها مانع رسیدگی مناسب و درخور توجه نسبت به آنها شده است.

هزاران درخت گردو در اثر بی توجهی و تنگی جا و افزایش درختان خودرو و ازدیاد بی رویه آنها دچار کمبود بار، یا کاملا بی بهره شده اند و به دلیل رویش خودرویی این درختان و عدم جابجائی و پیوند نمودن مناسب آنها باغ های وفس به جنگلی تبدیل شده است و ارزش اقتصادی خود را از دست داده است که خود جای تامل و اندیشه دارد که سالانه دولت محترم و مجلس شورای اسلامی این همه اعتبارات بخش مطالعه، آموزش، تحقیقات را کجا سرمایه گذاری می کند، کمی بیاندیشید، به مسئولین مربوطه دستور بدهید که بیایند شاید... اگر دولت اسلامی اندکی در وفس سرمایه گذاری کند می تواند بهترین اماکن تفریحی و توریستی را حداقل برای ساکنان شهرهای هم جوار ایجاد کند مثلا با احداث یک جاده از میان جنگل های وفس و اتصال آن به جاده همدان - ساوه (که خواسته چندین ساله کلیه اهالی بخش وفس و شهرستان کمیجان از قدیم الایام بوده و هست و هر استاندار و نماینده مجلس در هر مرحله آن را مطرح و تا کنون عقیم مانده است که امیدوارم سفر شما این طلسم را بشکند) احیاء قنوات، ایجاد اردوگاه ها، ایجاد مزارع پرورش ماهی، ایجاد شهرک های دامداری صنعتی، کارخانه جات صنایع تبدیلی، با توجه به بعد مسافت با شهرهای بزرگ و از همه مهمتر احداث سد (دربند) در صحرای انجمن که سالهاست طرح اولیه آن تهیه شده است ولی هر سال در اثر اهمال طرح آن تعطیل می شود. با احداث این سد می توان دریاچه بسیار بزرگ ایجاد کرد و دشت های بکر و مرغوب شورآب و انجمن را زیر کشت برد و آبهای فراوان وفس را که هفت ماه از سال به هدر می رود را در پشت این سد جمع آوری کرد و جاذبه های دیدنی در کنار آن به وجود آورد.

وفس حتی برای توریست های خارجی نیز مکانی جذاب و با جاذبه های تفریحی زیاد از قبیل کوه ها، غارهای سنگی طبیعی و اشراف آنها بر دشت های وسیع که در کمتر جای ایران می توان آنها را یافت باشد که انشاء الله با توفیق الهی و درایت نظر دولت کریمه احیاء و بازسازی گردد.

 

وفس بعد از انقلاب اسلامی

روستای وفس که از گذشته دارای ساختار اسلامی و انقلابی بوده و دارالمومنین لقب داشته و دارد در تمام صحنه های مبارزات انقلابی و سیاسی کشور سهم قابل ملاحظه ای داشته است و شاهد رشادتها، گفتارها و دلیری سید عبدالحمید سجادی که در جنبش مشروطه جزء اولین شهدای این جنبش می باشد و مرجع تقلیدی چون حاج شیخ عبدالنبی عراقی وفسی که به تعبیر معمار بزرگ انقلاب، امام خمینی(ره) که فرمودند:« شیخ عبدالنبی شیخ الفقهاء و المجتهدین بودند) که به عنوان یکی از مراجع بزرگ حوزه نجف، قم و پیشنهاد انقلابی ایشان که تصریح شهادت به مولای متقیان را در اذان و اقامه جایز و واجب می دانستند و با توجه به مرجعیتش پیروی از امام بزرگوار خمینی کبیر از سال 1342 و همراه شدن با دیگر اقشار مردم در سراسر کشور از خصوصیات بارز مردم انقلابی وفس است، به دنبال تغییر در بافت سیاسی و اجتماعی کشور به رهبری امام، مردم انقلابی و مومن وفس نیز هم پای دیگر مردم ایران در راهپیمایی ها و تظاهرات ها شرکت می کردند بعد از پیروزی انقلاب، مردم وفس همیشه آماده و گوش به فرمان امام حاضر و در همه صحنه ها در بر پایی جنبش پیروزی انقلاب سنگ تمام گذاشتند و از همان روزهای آغازین انقلاب به فرمان امام در تشکیلات و انجمن های انقلابی و سیاسی شرکت کردند در سطح روستا انجمن اسلامی، شورای اسلامی، پایگاه بسیج مردمی. به عنوان مثال پایگاه بسیج در روستای وفس تشکیل شد در زمانی که در مرکز سطح شهر پایگاه بسیج وجود نداشته و بعد از جنگ پایگاه تاسیس شد، اولین مرکز اعزام جبهه ها، پایگاه شهدای وفس بود، دلیل این ادعا 72 شهید به اندازه یاران حسین(ع) در روز عاشورا است که روستای شهید پرور وفس تقدیم انقلاب اسلامی و مملکت نمود، شهداء وفس از اولین شهید مشروطیت گرفته تا رئیس دادگاه صلح تهران تا بسیجی بی نام و نشان از میان کارگران و کشاورزان زحمت کش که گفتند لبیک یا امام بار الهی این سر این پیکرم... و تا زمانی که امام جام زهر را ننوشیدند اینان آرام نگرفتند اینان مقلد بودند او مقتدا، حالا بر این دیار چه می گذرد، خود بخوانید حدیث مفصل را.

وفس قرن دوم با آن توصیف یعنی این!

وفس دارای 15000 نفر جمعیت در زمان جمعیت 20 میلیونی ایران یعنی این!

وفس 72 شهید داده، از اولین شهید مشروطیت تا آن شهید گمنام و آن رئیس  کل دادگاه صلح تهران یعنی این!

وفس با قداست و قدمت دارالمومنین یعنی این!

وفس دارای 23 هزار هکتار یعنی یک چهارم کل سطح شهرستان یعنی این!

وفس دارای 700 هکتار باغ، 35 هزار راس گوسفند، 700 کندو زنبور عسل، 400 دستگاه دار قالی یعنی این!

اگر لطف نمایید مسئولان با درایت و کارشناسی به بحث مطرح شده با دید عنایت بنگرند وفس روستایی است در آن بیش از 1000 شغل ایجاد می شود کلی از وابستگی ها را در زمینه تامین گوشت، میوه، حبوبات، گندم و عسل را کاهش می دهد علاوه بر اینکه جمعیت نزدیک به 20 هزار نفر را در خود جای داده می دهد و از مهاجرت می کاهد در صورتی که خود مرکز شهرستان در حال حاضر 7 الی 8 هزار نفر جمعیت دارد و 70 هزار نفر جمعیت مطرح در روستاهای بزرگ مثل میلاجرد، خنجین، خسروبیگ، چهره قان، اسفندان و 50 روستای دیگر می باشد همه واقعا یقین دارند که ماست سفید است با رنگ عوض نمی شود ماهیت دارد و وفس هم بارز مثل روز ماهیتش مشخص و با جار و جنجال ها و های هوی نماینده اسبق مجلس ششم که از اهالی کمیجان بود با ساختن طوماری کزائی و عوام فریبی به اتفاق مسئولین دست اندر کار سابق این عدم توجهی و بی مهری را دامن زدند از آب گل آلود ماهی گرفتند اجرشان با خدا، تاریخ دستخوش این تحولات بوده و معاویه ها و علی ها.... همیشه در کشمکش بودند ولی عالیجناب، نگذار حق وفس از بین برود، نگذار عدالت رنگ دیگری بگیرد.

توضیحاتم ناقص و دست و پا شکسته بود، هر بند این نوشته نیاز به تحلیل ها دارد در خدمت هستم تا در این زمینه به کارشناسان، استاندار، فرماندار یا هر مرجع صاحب نظر را مامور کنید مثل سربازی آماده پا در رکاب جهت اثبات این قضایا باشم. امید آن دارم که خداوند توفیق آن دهد که به تحقق شعارتان برسید و با این نامه نیز امعان نظر و آینده نگری خاصی برخورد فرمایند.

ارادتمند شما از روستای وفس، از جهادگران هشت سال دفاع مقدس جهاد سازندگی و در حال حاضر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی - مدیریت جهاد کشاورزی کمیجان در تصدی شیلات شهرستان هستم اگر امری داشتید و لایق دانستید با بنده تماس بگیرند:

تلفن همراه:

تلفن منزل با کد:

تلفن محل کار با کد:

 

اجرکم عندالله

عباس وفس از مدیریت جهاد کشاورزی اداره شیلات

 

پایان نامه

 

دو مطلب:

1) بعضی از آمار، ارقام و اطلاعاتی که در نامه ذکر گردیده، نادرست یا مشکوک می باشد.

2) متن نامه بدون هیچ گونه تغییراتی نوشته شده است، لذا اشتباهات موجود(متنی و محتوایی) در نامهی اصلی نیز وجود داشته است.نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


Admin Logo
themebox Logo