تبلیغات
سرزمین وفس - تشکیل شهرستان فراهان و ارتقاء خنجین به بخش

تشکیل شهرستان فراهان و ارتقاء خنجین به بخش

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 8 اسفند 1388-09:15 ب.ظ

1/12/1388                                              شماره 236734/ت43900هـ 
     
وزارت كشور
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان مركزی انجام می‌شود:

         1ـ روستاها، مزارع و مكانهای سمقاور، چالمیان، فرك، میدانك، عودآغاج و روشنایی از دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مركزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         2ـ روستاها، مزارع و مكانهای چهره قان، آمره، ولازجرد، استهری و فریس‌آباد از دهستان خسروبیك بخش میلادجرد شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به‌دهستان اسفندان بخش مركزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         3ـ دهستان وفس به مركزیت شهر كمیجان از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مركزی شهرستان كمیجان ایجاد می‌گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسین، تكیه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل‌آباد، احمدآباد، فتح‌آباد، ذادق‌آباد، خمارباغی، دامداری خسرو، دامداری جعفر، منابع آب، قازوق، فریس‌آباد، سیدآباد، زیدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فیض‌آباد، استهری، آمره، یوسف كهریز، چهره قان، عودآغاج، میدانك، فرك و چالمیان.

         4ـ روستاها، مزارع و مكانهای و سمق، هفتیان، كوره، قره‌جاقیه و قوشه‌خانی از دهستان رودبار بخش مركزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان الحاق می‌گردد.

         5 ـ دهستان خنجین از توابع بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         6 ـ روستاها، مزارع و مكانهای عباس‌آباد، شیرین ‌آباد و امیرآباد از دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشك بخش فراهان همین شهرستان الحاق می‌گردد.

         7ـ روستاها، مزارع و مكانهای ونك هفته خانك، ضیاءآباد و زنجیران از دهستان خنجین بخش مركزی شهرستان كمیجان منتزع ومطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشك بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         8 ـ دهستان تلخ آب به مركزیت روستای تلخ آب از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش فراهان شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.
ونك، هفته خانك، كهه، هارون آباد، ضیاء آباد، صفربلاغی، امامزاده عبدالله، زنجیران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تكنه، مجتمع موتور آبهای تلخ آب، مجتمع دامداریهای تلخ آب، عباس‌آباد، امیرآباد و شیرین آباد.

         9ـ روستاها، مزارع و مكانهای خورچه و محسن‌آباد از دهستان گركان بخش مركزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         10ـ روستاها، مزارع و مكانهای زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گركان بخش مركزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان كوه‌پناه بخش مركزی شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         11ـ روستاها، مزارع و مكانهای نوده و نجف‌آباد از دهستان سیاوشان بخش مركزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         12ـ روستاها، مزارع و مكانهای مصلح‌آباد، كمال‌آباد بالا، كمال‌آباد پایین، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد میقان بخش مركزی شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         13ـ روستاها، مزارع و مكانهای خوشدون و شمس‌آباد از دهستان داودآباد بخش مركزی شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         14ـ دهستان حاجی‌آباد به مركزیت روستای حاجی‌آباد از تركیب روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مركزی شهرستان اراك ایجاد می‌گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ایستگاه آزمایش آونگان، مزرع بلندا، بغدادی، مزرعه بیشه، پادگان مالك اشتر، تپه زرده، چقا، حاجی‌آباد، حسین‌آباد بغدادی، رسول‌آباد سنگ‌بری مالكا، شهرجرد، شهرك دانشگاه آزاد، شركت تولید برق باختر، مزرعه شبیه خون، فرودگاه امام خمینی، قنات آقاكوچك، مزرعه كنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفی.

         15ـ بخش ساروق به مركزیت روستای ساروق از شهرستان اراك منتزع و به شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.

         16ـ بخش خنجین به مركزیت روستای خنجین از تركیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب در تابعیت شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.

         17ـ بخش معصومیه به مركزی روستای كارچان از تركیب دهستانهای مشك‌آباد و معصومیه در تابعیت شهرستان اراك ایجاد می‌گردد.

         18ـ روستای كارچان مركز بخش معصومیه شهرستان اراك به شهر تبدیل و به عنوان شهر كارچان شناخته می‌شود.

         19ـ شهرستان فراهان در تابعیت استان مركزی از تركیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
         1ـ بخش مركزی به مركزیت شهر فرمهین شامل دهستانهای فرمهین، فشك و كوه‌پناه.
         2ـ بخش خنجین به مركزیت روستای خنجین از تركیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب.
         3ـ بخش ساروق به مركزیت روستای ساروق از تركیب دهستانهای مشهدالكوبه و ساروق.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viabiovit.com/how-does-viagra-work.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:39 ق.ظ

Kudos, Awesome stuff!
viagra to buy uk buy viagra cheap uk online viagra buying viagra ireland buy viagra on line can i buy viagra at cvs buy generic viagra online safely buy real viagra online usa buy viagra pills how to buy viagra on line
http://viabiovit.com/asda-apotheek-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:42 ق.ظ

Terrific content. Cheers.
where can i buy viagra online safely is it legal to buy viagra where can i order viagra online can i buy viagra over the counter viagra side effects buy viagra sildenafil online generic viagra uk pharmacy get viagra where to buy viagra in malaysia buy cheap viagra generic online
http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-online-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:05 ق.ظ

Thank you, Numerous forum posts!

cialis canada buy online cialis 5mg cialis tablets for sale cialis qualitat we like it safe cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis cipla best buy cialis generique cialis generico postepay online cialis
lowest cialis prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:19 ق.ظ

This is nicely expressed. !
effetti del cialis click now buy cialis brand cialis en 24 hora generic cialis in vietnam click here take cialis cialis uk next day effetti del cialis prezzo di cialis in bulgaria india cialis 100mg cost cialis tablets for sale
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:00 ب.ظ

Great write ups. With thanks.
cialis dosage cialis price in bangalore only now cialis 20 mg if a woman takes a mans cialis cialis daily dose generic cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets cialis sale online precios de cialis generico how much does a cialis cost
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:00 ب.ظ

Nicely expressed certainly. !
generic low dose cialis cialis prezzo al pubblico buy name brand cialis on line cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis 20mg warnings for cialis prices on cialis 10 mg cialis for sale in europa cialis with 2 days delivery
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:15 ب.ظ

Point effectively applied.!
buy female viagra online to buy viagra how to buy cheap viagra online sildenafil prices uk buy viagra canada online viagra usa pharmacy buy viagra online pharmacy cheapest place to buy viagra online buy viagra with prescription where can you purchase viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:06 ب.ظ

Amazing postings. Thank you!
buy generic cialis generic cialis 20mg tablets only best offers cialis use achat cialis en itali cialis pas cher paris viagra cialis levitra canada discount drugs cialis how do cialis pills work viagra or cialis price cialis per pill
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 01:39 ق.ظ

Seriously loads of amazing facts.
cialis coupons we like it cialis price prix de cialis tarif cialis france cialis 5 mg schweiz cialis tadalafil how much does a cialis cost are there generic cialis low dose cialis blood pressure cialis dose 30mg
Foot Complaints
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:19 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the most useful sites on the net.
I'm going to highly recommend this blog!
siobhanoquinn.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 05:38 ب.ظ
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies after that
he must be go to see this web site and be up to date every day.
toshikogronosky.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
whoah this weblog is excellent i like reading your posts.
Keep up the good work! You realize, a lot of persons are searching around for
this info, you could aid them greatly.
pamelahalpain.wordpress.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:23 ق.ظ
Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying these details.
Williams
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:04 ق.ظ
I think the admin of this web page is truly working hard in support of his website,
since here every information is quality based information.
Jodi
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
We stumbled over here from a different website and thought I
may as well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to going over your web page repeatedly.
reza
دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 10:36 ق.ظ
باسلام دوست عزیزی که شهرستان شدن را بهم خوردن مبانی اقتصاد و فرهنگ مردم استان میدانید باید بگویم ارتقاع همیشه در تاریخ باعث تقویت اقتصاد و فرهنگ شده و این یک اصل پذیرفته شده است
علی
دوشنبه 16 فروردین 1389 01:24 ب.ظ
باید به تصمیمات دولت در زمینه تقسیمات کشوری احترام گذاشت .
کارارزشمند و بزرگی است.
دست مریزاد....
alireza
دوشنبه 9 فروردین 1389 02:08 ق.ظ
-باهدف ایجاد شهرستان جدی تفکیک تعدادی از روستاها از یک شهرستا و الحاق به شهرستان جدید پاک کردن صورت مسئله و دور زدن مجلس و مراکز تصمیم گیری است.
۵-با ایجاد تغیرات جدید در تقسیمات کشوری استان ،جو با ثبات و تعادل عملا بهم خورده و منجر به اعتراضات مردم :شهرستان کمیجان،بخش ساروق،شهرستان تفرش،دهستان خنجین وشهرستان آشتیان و سایر مناطق گردیده که در شرایط فعلی این تصمیم گیری از نظر اجتماعی وسیاسی خام و غیر کارشناسی است.
۶-از طرفی با تصمیمات فوق شهرستان کمیجان به لحاظ ارتباط فرهنگی دیرینه و مجاورت با استان همدان در خواست الحاق به آن استان رانموده است که این در خواست در آینده از طرف سایر شهرستانها نیز مانند زرندیه،ساوه،دلیجان وآشتیان نیز قوت خواهد گرفت که به نفع مجموعه مدیریت استان نخواهد بود.
۷-در صورتیکه ایجاد شهرستان جدید دارای توجیهات علمی و کار شناسی لازم باشد بهترین شکل تفکیک و الحاق، از مساحت جنوبی بخش فراهان از بخش مرکزی اراک از دهستانهای :داود آباد،مشهد میقان (فراهان سفلی)که قبلا جزئی از بخش فراهان بوده و نیز منجر به ایجاد شکل هندسی موزون و دارای شعاع دسترسی مرکز شهرستان به روستاهای اقمار می باشد که به لحاظ تراکم ۷۰۰هزار نفری جمعیت در شهرستان اراک مشکل رسیدگی و برنامه ریزی را در اراک مرتفع ومنجر به جبران کمبود جمعیت شهرستان جدید التاسییس نیز هم میگردید واز طرفی ثبات اجتماعی استان را نیز به اعتراض تبدیل نمی کرد.
alireza
دوشنبه 9 فروردین 1389 02:07 ق.ظ
دلایلی برضعفهای طرح شهرستان شدن فراهان

طرح تفکیک تعدادی از روستاهای دهیتان خنجین و الحاق آن به فراهان جهت ایجاد شهرستان جدید به دلایل ذیل کاملا غیر کارشناسی و مغایر با برنامه ریزی علمی می باشد:
۱-ایجاد یک شهرستان در فاصله ۲۰ کیلومتر مرکز استان(شهر اراک) و درست در تنها سمت و جهت توسعه کالبدی شهر اراک(مرکز استان از جهات :جنوب،غرب وقسمتی از شرق در محاصره کوهستان و تنها ازسمت شمال به اراضی مسطح وکویری مساعد ساخت و ساز منتهی میشود) و تنها فضای قابل توسعه شهری کاملا عیر کارشناسی و پس از چند سال منجر به ادغام دو نقطه شهری و دو مرکز مدیریتی خواهد شد و از طرفی ایجاد یک شهرستان جدید با توجه به امکانات و منابع مالی محدود در فاصله ای بیشتر از ۷۰ کیلومتر از مرکز استان قابل توجیه ودر غیر این صورت اتلاف منابع اقتصادی (در شرایط اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی استان مرکزی)محسوب میگردد
۲-از نظر اجتماعی و فر هنگی شهرستان کمیجان به لحاظ دارابودن فرهنگ و زبان و گویش واحد (ترکی)در کلیه روستاها از یک عامل همگرایی فرهنگی برخوردار بوده و با ترغیب تعدادی از روستاهای این شهرستان جهت الحاق به فراهان این عامل هگرایی به صورت پنهان به فاکتور واگرایی در شهرستان جدید التاسیس در گذر زمان تبدیل .و از طرفی نیز منجر به از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم و میراث فرهنگی خواهد شد.
۳-تفکیک دهستان خنجین از شهرستان کمیجان و الحاق به فراهان به دلیل افزایش طولی مساحت شهرستان جدید منجر به ایجاد شعاع دسترسی ناهماهنگ و غیر علمی مرکز شهرستان به اقمار گردیده و شکل هندسی مساحت شهرستان جدید را ناموزون و در آینه نیز توسعه نامتوازن شهرستان را منجر خواهد شد
۴
محمد
یکشنبه 8 فروردین 1389 07:39 ق.ظ
بهترین و منطقی ترین کاری که جمهوری اسلامی در جواب فداکاریهای مردم منطقه فراهان انجام داده هرچند خیلی دیر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo